ПАЕНРП в медиите

09.02.2016 Атанас Кирчев, Председател на УС на ПАЕНПР: ОП да се фокусират върху икономическото развитие на страната  Атанас Кирчев, Председател на УС на ПАЕНПР: ОП да се фокусират върху икономическото развитие на страната

Голяма част от оперативните програми са фиксирани по бюджет и одобрени, но би трябвало огромна ча...

09.02.2016
09.02.2016 Професионална асоциация "Европейски и национални програми за развитие" ще помага да се усвояват по-лесно евросредствата  Професионална асоциация "Европейски и национални програми за развитие" ще помага да се усвояват по-лесно евросредствата

Професионална асоциация "Европейски и национални програми за развитие" ще помага да се усвояват п...

09.02.2016
09.02.2016 Oколо 260 млн. евро ще загуби страната ни по ОП до края на годината, прогнозира Атанас Кирчев Oколо 260 млн. евро ще загуби страната ни по ОП до края на годината, прогнозира Атанас Кирчев

Oколо 260 милиона евро ще загуби страната ни по оперативните програми до края на годината. Прогно...

09.02.2016
09.02.2016 Към края на юли 2014 са разплатени 64% от средствата по оперативните програми  Към края на юли 2014 са разплатени 64% от средствата по оперативните програми

64 на сто от средствата по оперативните програми са разплатени към края на юли 2014. Цифрата спор...

09.02.2016

Нашата дейност

Взаимодействие с компетентни държавни органи


• Организиране и участие в контактни групи с органите на държавната и местната администрация.
• Участие на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики в рамките на сектора;
• Идентифициране, обобщаване и официално представяне пред компетентните органи на становищата на бенефициентите по европейски и други донорски програми, придружени с препоръки за промени на неподходящи практики;
• Изготвяне на становища по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове в сферата на целите на Асоциацията. • Участване и оказване на помощ в проекти на правителството в области, сходни с целите на Асоциацията.

Утвърждаване на единен професионален стандарт на консултантските компании


• Организиране и участие в контактни групи с органите на държавната и местната администрация.
• Участие на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики в рамките на сектора;
• Идентифициране, обобщаване и официално представяне пред компетентните органи на становищата на бенефициентите по европейски и други донорски програми, придружени с препоръки за промени на неподходящи практики;
• Изготвяне на становища по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове в сферата на целите на Асоциацията. • Участване и оказване на помощ в проекти на правителството в области, сходни с целите на Асоциацията.

Популяризиране на местния и чуждестранен опит и добри практики


• Организиране и участие в контактни групи с органите на държавната и местната администрация.
• Участие на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики в рамките на сектора;
• Идентифициране, обобщаване и официално представяне пред компетентните органи на становищата на бенефициентите по европейски и други донорски програми, придружени с препоръки за промени на неподходящи практики;
• Изготвяне на становища по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове в сферата на целите на Асоциацията. • Участване и оказване на помощ в проекти на правителството в области, сходни с целите на Асоциацията.