Членове

„Агропроект СМ” ООД

„Асоциация за бизнес консултантски и информационни услуги“

„БС Глобал консултинг“ ООД

СНЦ „Българска асоциация за безизкопни технологии”

„Българска финансова група“ ООД

„ВИК Консултинг“ ЕООД

„Висше училище по застраховане и финанси“ АД

Грета Добрева Димитрова

„Ди Ей Би Консултинг“ ЕООД,

„Евростарт 2008“ ЕООД

„Еврофин Консулт“ ООД

„И Ар Пи България“ ООД

„Ин Маркетинг“ ООД

„Интегра Груп 2011“ ЕООД

„Интегрити консултинг“ ООД

„Интелмакс“ ООД

"Интерком" ООД

Йордан Вълков

„Консулто България“ ООД

„Консулт СС" ЕООД

Крум Димитров Крумов

Николай Стефанов Стефанов

"Проматикс" ЕООД

„Строителна механизация” АД

„Търговско-промишлена камара – гр. Пловдив“

„Фиделити груп“ ООД

„Финвера консулт“ ЕООД

Фондация Микрофонд София

Фондация „ГИС-трансфер център“

„Фърст Консултинг“ ЕООД

„Рок сие“ ООД

„ЕКА 2006“ ЕООД

Последни публикации

Увеличен е бюджетът за договаряне по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

Увеличен е бюджетът за договаряне по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

25.05.2018
Предстои откриването на процедура "Насърчаване на предприемачеството"

Предстои откриването на процедура "Насърчаване на предприемачеството"

25.05.2018
Проведе се 6-тото заседание на КН на ОПИК

Проведе се 6-тото заседание на КН на ОПИК

25.05.2018