Изпълнен проект на ПАЕНПР и Фондация SOS Предприемачи

Сдружение ПАЕНПР в партньорство с Фондация SOS Предприемачи изпълни успешно проект по ДБФП № BG05SFOP001-2.009-0118-C03, финансиран по ОП "Добро управление" 2014-2020 г.

Вижте още

Изпълнен проект на Сдружение ПАЕНПР и Фондация SOS Предприемачи

22.06.2021

Сдружение Професионална асоциация "Европейски и национални програми за развитие" (ПАЕНПР) в партньорство с Фондация "SOS Предприемачи" изпълни успешно проект по договор за безвъзмездна финансова...

Вижте още >

Публукуван доклад във връзка с изпълнението на Дейност 2 от проект по ДБФП BG05SFOP001-2.009-0118-C01

02.10.2020

Сдружение "Професионална асоциация европейски и национални програми за развитие" (ПАЕНПР) има удоволствието да публикува настоящия доклад във връзка с изпълнението на Дейност 2 от проект по договор за...

Вижте още >

Важно решение на ВАС в полза на кандидатите за безвъзмездна помощ

17.12.2019

На 13.12.2019 г. Върховният административен съд (ВАС) обяви свое Решение № 17103/13.12.2019 г. по адм. д. № 8684/2019 на ВАС, VІІ отд., чието значение надхвърля конкретното дело и може да има принципн...

Вижте още >

Ползи от членството в ПАЕНПР

Фокусирани усилия за подобряване на условията и средата за развитие на всички членове, което практически води до повишени печалби;
Пряк достъп до висши държавни служители, пред които се поставят наболели проблеми, казуси и нормативни пречки и лобиране за по-бързото им решаване;
Защита на репутацията, имиджа и интересите на членовете;
Участие в съвместни мероприятия с представители на международни организации, където се създават реални бизнес контакти и се набират нови клиенти;
Бърза информация за очаквани промени в бизнес средата и възможности за приспособяване към тях;

Вижте още >