Конференция на ПАЕНПР и БСК

Социално-икономическите партньори и потенциалните бенефициенти трябва да участват в подготовката на поканите за подбор на проекти

Вижте още

Второ обществено обсъждане на процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по ОПИК

14.12.2017

На 12 декември 2017 г., Министерство на икономиката обяви началото на второ обществено обсъждане по процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“ по ОП „Иновации и конкурентоспосо...

Вижте още >

Какви промени да очакваме в условията за кандидатстване по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по ОПИК ?

06.11.2017

В началото на месец октомври 2017 г. приключи първото обществено обсъждане на проекта на Условия за кандидатстване по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ на ОП „Иновации и конкурентоспособно...

Вижте още >

Предложение на ПАЕНПР за промени в дизайна на процедура "Насърчаване на предприемачеството" по ОПИК

06.11.2017

Публикуваме пълен текст на предложените от ПАЕНПР промени в дизайна на процедура "Насърчаване на предприемачеството" по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. (ОПИК), представени по време...

Вижте още >

Ползи от членството в ПАЕНПР

Фокусирани усилия за подобряване на условията и средата за развитие на всички членове, което практически води до повишени печалби;
Пряк достъп до висши държавни служители, пред които се поставят наболели проблеми, казуси и нормативни пречки и лобиране за по-бързото им решаване;
Защита на репутацията, имиджа и интересите на членовете;
Участие в съвместни мероприятия с представители на международни организации, където се създават реални бизнес контакти и се набират нови клиенти;
Бърза информация за очаквани промени в бизнес средата и възможности за приспособяване към тях;

Вижте още >